Studiebesök

Studiebesök hos Wardins gårdsprodukter

Varmt välkomna på kurs med fokus på bekämpning med ekologiska metoder i grönsaksodling.

 

Vi besöker Wardins gårdsprodukter som är ekologiskt certifierade sen 1996. Grönsaksodlingen sker på ca 3,500 – 4000 kvm. Gräsklipp från den egna odlingen används som täckmaterial och som gödselmedel. Här finns en fin gårdsbutik och skörden och de förädlade produkterna säljs både på marknader och REKO-ringar. Deras fokus ligger på behandlingar och växtstärkande medel som man kan göra hemma själv. Här testas bikarbonat mot mjöldagg på ärt och även ett försök med att gödsla med nässelvatten och åkerfräken, som ska ha något växtstärkande effekt. Vi kommer även att titta på annat på gården som gynnar den biologiska mångfalden så som perenna grödor, dammar och blommor i odlingen.

Syftet med kursen ska vara att visa på alternativa och förebyggande bekämpningsmetoder i grönsaksodling.

Kursen är uppdelat i en träff ute i fält och en teoridel via webben:
För att så många som möjligt ska kunna vara med på de fysiska träffarna håller vi dem på två platser i länet.  Du får naturligtvis följa med på båda träffarna!

Kursen är kostnadsfri och fika finns att köpa till självkostnadspris

 

Kursen finansieras av Europeiska fonden för landsbygdsutveckling och är en aktivitet inom Greppa Näringen.