Studiebesök

Studiebesök hos Sundins skogsplantor i Vetlanda

Du som skogsägare är välkommen att besöka Sundins skogsplantor i Vetlanda. Besöket arrangeras som en del av det EU-finansierade projektet Kunskap för framtidens skogar. Under studiebesöket kommer vi bland annat att diskutera  utifrån ett klimatperspektiv valet av trädslag, föryngringsmetoder och skötsel av plantor.

Vi bjuder på fika.

Har du frågor? Kontakta Ann-Christin Karlsson på tel nr 036-398870.