Studiebesök

Plats Enköping
Datum och tid 22 november, 10.00

Inbjudan till medlemmar i Trögds Hushållningssällskap

Studiebesök

Studiebesök för köttproducenter och övriga intresserade.

När:             Torsdagen den 22 november.

Vi startar klockan 10.00 med ett besök hos Oskar Karlsson, Tjulsta gård, Veckholm. Därefter fortsätter vi till Kromsta Lantbruk, Litslena.

Hushållningssällskapet bjuder på en enkel fältlunch.

Anmälan om deltagande görs senast den 19 november till Göran Sätterström, tel 0171-349 73 eller e-post satterstrom@mbox.lidnet.se.

Välkomna!

Trögds Hushållningssällskap