Sto- och unghästpremiering Västerbotten

Plats Hippologum i Umeå
Datum och tid 29 augusti

Sommarens sto- och unghästpremiering i Västerbotten genomförs hos Hippologum i Umeå, söndagen den 29 augusti. Premieringsförrättare: Elisabeth Ljungstorp.

Premieringen planeras att genomföras enligt fastlagt datum. Däremot så kan läget ändras med kort varsel, då vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer i pdf:en: Välkommen till premiering 2021