Sto- och unghästpremiering i Västerbotten

Plats Hippologum i Umeå
Datum och tid 28 augusti
Arrangör Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten

Sommarens sto- och unghästpremiering i Västerbotten genomförs hos Hippologum i Umeå, söndagen den 28 augusti. Premieringsförrättare: Elisabeth Ljungstorp.

Läs mer om vad som gäller vid årets premiering i denna pdf: Välkommen till premiering 2022 BD & AC

Om du har frågor angående premieringen kan du  höra av dig via e-mail till helene.skogqvist@hushallningssallskapet.se