Startseminarium: Lantraser – från hage till mage

Plats Umeå
Datum och tid 2 februari, 09.30-16.00

Det finns många skäl till att bevara de svenska lantraserna. Ett viktigt skäl är att förhindra vidare förlust av husdjursgenetiska resurser, säkra förutsättningarna för en framtida livsmedelsproduktion samt trygga det kulturarv som våra husdjursraser utgör.

Jämfört med de förädlade raserna är produktionsförmågan oftast lägre, men det finns istället många andra mervärden. Förutom livsmedel finns det speciellt bland fåren möjligheter att utveckla förädlingen av både skinn och ull från lantraserna.

Vår kursserie vänder sig både till dig som har lantrasdjur redan idag och till dig som är nyfiken på lantraserna som produktionsdjur och som affärsidé. Du lär dig mer om hela kedjan från bevarandearbete, avel och skötsel till förädling, marknadsföring och försäljning. Vi varvar föreläsningar och diskussioner med studiebesök och workshops.

Välkommen till startseminarium den 2 februari 2018 på Sävargården, Umeå

PROGRAM 

09.30-10.00 Kaffe och smörgås

10.00-10.15 Inledning, varför projektet?
Helene Skogqvist och Anna Molander

10.15-11.15 Varför är det viktigt att bevara lantraserna?
Göte Frid, Landsbygdsutvecklingsenheten, Jordbruksverket

11.15-12.15 Fjällkons historia, avel och framtid
Robert Nilsson, Svartlå

12.15-13.15 Lunch

13.15-13.30 Allmogefår, Finull, Ryafår och Gutefår

13.30-13.45 Emelies utegrisar – småskalig uppfödning av Linderödssvin
Emelie Eriksson Ockelbo

13.45-15.00 Vad betyder aveln för djurens brukbarhet och vad innebär hållbart rasbevarande?
Jan Philipsson, statsagronom emeritus

15.00-15.15 Kaffe

15.15-16.00 Sammanfattning av dagen med tid för frågor

Pris: 3 000 kr exkl. moms för hela kursen (5 tillfällen) eller 600 kr exkl. moms per kurstillfälle vid deltagande i enstaka kurser (1 200 kr för tillfälle 4). Kostnad för mat tillkommer. Begränsat antal platser, deltagare som följer hela kursserien kommer att ha förtur.

Anmälan till: Helene Skogqvist, Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten
070-343 42 54 | 0923-121 86
helene.skogqvist@hushallningssallskapet.se