Starta och/eller utveckla en produkt i ditt lantbruk- och landsbygdsföretag

Plats Vänersborg
Datum och tid 28 september
Arrangör Hushållningssällskapet väst

Syftet med kursen är att öka lönsamheten i ditt lantbruk och landsbygdsföretaget

Kursens bas är att Du får hjälp och inspiration för att skriva din affärsplan. Med en affärsplan har man en genomtänkt plan och riktning för att kunna starta eller utveckla ditt företag på bästa sätt.

Kurs dag 1. Kapitel 1 i Affärsplan: Företaget

 • Vem är Företagare
 • Företagets uppgifter
 • Produkt/Tjänst information
 • Syfte och Målsättning
 • Hölje
 • Juridisk form
 • Myndigheter
 • Försäkringar

Dagens innehåll och gruppdialog; Vem är Företagaren, produkt/tjänst, mål och syfte

Kurs dag 2. Kapitel 2 i Affärsplan: Marknad

 • Bransch Analys
 • Kundanalys
 • Konkurrensanalys
 • Leverantöranalys
 • Logistikanalys
 • Miljöanalys
 • Intern analys
 • Marknadsföring

Kursdag 3. Kapitel 2 i Affärsplan (utvecklande av dag 2)

 • Vilka regler gäller när man hanterar livsmedel
 • Kundsäkerhet
 • Trender inom olika näringslivsinriktningar
 • m.m.

Till denna dagen bjuds tex matkonsult, livsmedelsinspektör från kommunen mfl in

Kursdag 4. Kapitel 3 i Affärsplan: Marknadsföring

 • Målgrupp
 • Företaget stil
 • Websida och sociala media
 • Marknadsföringsplan

Kursdag 5. Kapitel 3 i Affärsplan: Marknadsföring

 • Föreläsare Varumärkesdoktorn

Kursdag 6. Kapitel 4: Hur organiserar jag mitt företag

 • Personal och Befogenheter
 • Produktionsprocess och logistik
 • IT
 • Bokföring och Administration

Till denna dagen bjuder vi in experter ex från skatteverket och andra företagssamarbetspartners

Kursdag 7. Kapitel 5 i Affärsplan: Ekonomi

 • Försäljningsprognos
 • Investeringsbudget
 • Ekonomiplan
 • Ingående balans
 • Resultatbudget
 • Likviditetsbudget
 • Scenario analys
 • Inkomst företagare

Vi lär oss även om att läsa egen balans- och resultaträkning och hur man kan använda bokföring för att styra företaget. Deltagarna gör ett egen A4 med styr och nyckeltal.

Till denna dagen bjuder vi in ex redovisningskonsult m.fl.

Kursdag 8. Komplett Affärsplan

Vi jobbar tillsammans med att komplementera Din egen affärsplan. Kursledarena ger handfasta tips om hur man kan förhandla med banken m.fl.

Kursdag 9. Avslutning, studiebesök, andra aktörer

Tillsammans med gruppen görs studiebesök som kursdeltagarna bestämmer vid kursdag 8. Vi bjuder också in andra aktörer kursdeltagarna önskar. Kontakt och nätverksbyggande.

 

Kursavgift per kurstilfälle

Halvdagar 500 kr exkl moms per kurstillfälle

Kursavgift 9 tillfällen

Hela kursen (9 tillfällen) 3 500 kr exkl moms

Kurspaket Marknadsföring (kurstillfällen 2, 4, 5) a 1 300 kr exkl moms

Lilla paketet affärsplan (kursdag 1, 2, 4, 6, 7) a 2 000 kr exkl. moms.

 

Anmälan till

Kursdag 1     2016-09-28

Anmälan senast 2016-09-01

Kursdag        2,3,4,5,6,7,8,9                     Planeras därefter att ha en gång i månaden!

Kontaktpersoner

Christina Milén Jacobsson, Avd.chef landsbygd

0521-72 55 15

Hetty Kuiper-Smeenk, Ekonom

0521-72 55 31

Anmälan till

cmj@hushallningssallskapet.se