Odla poppel och hybridasp, fältvandring

Plats Stamnäs, Hudiksvall
Datum och tid 31 augusti, 13:30-16:30

Välkomna till fältvandring om att odla poppel 0ch hybridasp som energiskog – godkänd som gröda, energiskog på åkermark.

Plats: Hos Bo Sigvardsson, Stamnäs, ca 17 km norr Hudiksvall

Samling: Vid E4 avfart Välsta. Snitslat vid infart till gården. Se karta i inbjudan som pdf.
Koordinater : 6857498, 618307
Eller följ länk: https://kartor.eniro.se/m/bMu18

Läs inbjudan som pdf (inkl karta och vägvisning)

Vi tittar på nyplantering med poppel, planteringsår 2015, 2016, 2017 och sedan förflyttar vi oss till Steg, ca 7 km för att titta på hybridasp planterad 2004.

Information om nytt nordligare plantmaterial för poppel, ”Snow Tiger”, Anneli Adler, SweTree Technologies AB

Genomgång stödregler vid åkerplantering.

Anmälan om deltagande senast torsdagen den 24 augusti till:

per-ove.persson@hushallningssallskapet.se
Frågor till Per-Ove Persson 0511 – 248 60

Välkomna!  
Per-Ove Persson

 Träffarna finansieras genom Landsbygdsprogrammet.
 EU_grund