Årsstämma Hushållningssällskapet Västra

Plats Digitalt
Datum och tid 20 maj, Kl: 17.00

 

Kallelse till årsstämma 2021

Hushållningssällskapet Västras stämma äger rum digitalt den 20 maj kl 17.00

Valda ombud, styrelse, valberedning samt revisorer, kallas personligen med handlingar och ytterligare information.

Mötet kommer att genomföras via Teams.
Teamslänk planeras att sändas till anmälda måndagen den 17 maj.
Du som fått handlingarna men får förhinder ansvarar för att överlämna mötesunderlagen till ersättare.
I handlingarna följer en fullmaktsblankett.

Välkomna till det digitala mötet!

Anmälan genom formuläret har stängts.

Kontakt:  010-288 01 30