Årsstämma Hushållningssällskapet Västra

Datum och tid 20 maj, Kl: 13.00

 

Hushållningssällskapet Västras Stämma 2021
20 maj kl 13.00

Om restriktioner gällande Covid 19
kvarstår kommer mötet att genomföras via Teams.

Om fysiskt möte går att genomföra är det planerat till
Grästorps konserthus.

Ytterligare information kommer.