Inställd! Stallmiljö inom nötköttsproduktion

Datum och tid 4 maj, 13.00–16.00
Arrangör HS Konsult AB

Vi går igenom stallmiljön och diskuterar hur den kan påverka produktion, djurhälsa och arbetsmiljö

Tid
Tisdag 4 maj 13.00–16.00

Program

• Genomgång av hur stallmiljön och val av teknik kan
  minska energiåtgången.

• Genomgång av för- och nackdelar med olika system av
  ventilation och grundprinciper för dessa.

• Hur påverkas produktion, djurhälsa och arbetsmiljö av
   stallmiljön?

• Lagkrav och riktlinjer för buller, ljus och luftkvalitet.

Digitalt möte

Mötet hålls på Teams. Möteslänk skickas till deltagarna.

Medverkande
Anton Liedgren, bygg- och energirådgivare
Sofia Lindman Larsson, byggrådgivare

Anmälan
Senast den 1 maj via länken eller till

Anton Liedgren, 018-56 04 26,

anton.liedgren@hushallningssallskapet.se 

Kursen finansieras via Landsbygdsprogrammet, görs inom Greppa Näringen och är kostnadsfri för deltagarna. 

Kursen vänder sig i första hand till deltagare från Uppsala län.