Stallmiljö inom nötköttsproduktion

Datum och tid 8 december, 9.00–12.00
Arrangör HS Konsult AB

Vi går igenom stallmiljön och diskuterar hur den kan påverka produktion, djurhälsa och arbetsmiljö

Tid

Onsdag 8 december 9.00–12.00, 2021.

Program

• Genomgång av hur stallmiljön och val av teknik kan minska energiåtgången.

• Genomgång av för- och nackdelar med olika system av ventilation och grundprinciper för dessa.

• Hur påverkas produktion, djurhälsa och arbetsmiljö av stallmiljön?

• Lagkrav och riktlinjer för buller, ljus och luftkvalitet.

Digitalt möte

Mötet hålls på Teams. Möteslänk skickas till deltagarna.

Medverkande
Anton Liedgren
Energirådgivare på HS Konsult AB

Sofia Lindman Larsson
Bygg- och energirådgivare på HIR Skåne

Anmälan
Senast den 3 december via länken eller till Anton Liedgren, 070-583 42 76, anton.liedgren@hushallningssallskapet.se 

Kursen finansieras via Landsbygdsprogrammet, görs inom Greppa Näringen och är kostnadsfri för deltagarna.
Kursen vänder sig i första hand till deltagare från Uppsala län.