Stallmiljö inom mjölkproduktion – digital, kostnadsfri kurs

Plats Valfri
Datum och tid 25 november, 9.00–12.00 eller 13.00–16.00
Arrangör HS Konsult AB

Vi går igenom stallmiljön och diskuterar hur den kan påverka produktion, djurhälsa och arbetsmiljö

Tid

Onsdag 25 november 9.00–12.00 eller 13.00–16.00

Program

• Genomgång av hur stallmiljön och val av teknik kan
  minska energiåtgången.

• Genomgång av för- och nackdelar med olika system av
  ventilation och grundprinciper för dessa.

• Hur påverkas produktion, djurhälsa och arbetsmiljö av
   stallmiljön?

• Lagkrav och riktlinjer för buller, ljus och luftkvalitet.

Plats

Digitalt. Länk skickas till deltagarna.

Medverkande
Anton Liedgren, bygg- och energirådgivare på Hushållningssällskapet, med flera

Anmälan
Senast den 23 november via länken eller till Anton Liedgren, 018-56 04 26, anton.liedgren@hushallningssallskapet.se 

Kursen finansieras via Landsbygdsprogrammet, görs inom Greppa Näringen och är kostnadsfri för deltagarna.