Flyttat till hösten 2021: Sprid och utnyttja stallgödseln effektivt, med hänsyn till miljö- och jordhälsa

Plats Berga Alorp, Vikingstad
Datum och tid 10 februari, 9.00-13.00 ca (OBS! Framflyttat evenemang)
Arrangör Hushållningssällskapet Östergötland i samverkan med Greppa Näringen

Kursen flyttad till hösten 2021.

Spridning av stallgödsel påverkar både mark och miljö på grund av de stora mängder som ska spridas. Genom rätt teknik kan vi minska markpackningen och minska ammoniakavgången vid spridning.

På grund av smittläget flyttar vi kurserna till hösten 2021.

Detta gäller de två annonserade kurserna om stallgödsel: ”Sprid och utnyttja stallgödseln effektivt, med hänsyn till miljö och jordhälsa” och ”Lagring och hantering av stallgödsel för minskad miljöpåverkan och bättre gödseleffektivitet”

Vi återkommer med ny information i god tid före kurserna

Kontaktperson: Per Ståhl Hushållningssällskapet Östergötland per.stahl@hushallningssallskapet.se

 

Ny teknik kan också öka precisionen vid stallgödselspridning. Effektiv transport av gödsel är viktigt både ur kostnads- och miljösynpunkt.

Vi vill på kursen visa på möjligheter och inspirera till att förändra av din stallgödselspridning och utnyttja ny teknik på gården.

Programpunkter:

  • Markpackning vid olika spridningsteknik; effekter på mark och kostnader
  • Spridningsteknik flytgödsel (matarslang/tunna) och fastgödsel (rätt teknik för hönsgödsel – djupströbädd)
  • Effektiv och miljövänlig gödselspridning; mät näringsinnehållet och styr efter markkartan.
  • Minska ammoniakavgången; försurning, spridningsteknik mm
  • Effektiv transport – brytpunkter för lastbil/traktor, pumpning av gödsel till satellitbrunn
  • Visning av matarslangssystem och fastgödselspridare

Tid: Ny tidpunkt kommer inför hösten

Plats: Berga Alorp, Vikingstad

Medverkande: Per Ståhl Hushållningssällskapet Östergötland, Christer Johansson Jordbruksverket, Magnus Nilsson Berga Alorp Lantbruk

OBS! Begränsat deltagarantal med hänsyn till smittspridningsrisker. Vi kommer att vara i en stor lokal och utomhus – ta med kläder för vädret.