Sparsam körning Lantbruk

Plats Östra Ljungby
Datum och tid 26 februari, 13:00-16:00

Lantbrukaren tar del av teori om sparsam körning  - teknik, metodik, klimat, miljö och energi -  för att efter kursen kunna tillämpa det i sin verksamhet.

Syftet är att ge lantbrukare, egna företagare såväl som anställda, kunskap och motivation att köra sparsamt vid maskinarbeten. Målet är att genomföra kurser där lantbrukaren tar del av teori om sparsam körning för att efter kursen kunna tillämpa det i verksamheten.

Individuellt körpass tider bokas vid teoritillfället.

Tre teoripass på sal

1. klimat-, och miljöeffekter, energianvändning och energikostnader
2. teknik och metodik för energibesparing vid traktor/lastmaskinsarbeten på gården
3. genomgång av individuell körning och bränslemätning

Tid och plats

Torsdagen den 26 februari kl. 13:00-16:00
Segragymnasiet, Gamla Vägen 33, Östra Ljungby

Deltagaravgift

1000 SEK exkl. moms

Anmälan senast 23 februari via Kompassen eller Fredrik Hallefält, se nedan.
Kurskod: 22558

Se även kurs om ”Jordbearbetning” som genomförs på förmiddagen samma dag. OBS! Separat anmälan. Om du går på båda kurserna bjuder vi på lunch.

Frågor? Kontakta Fredrik Hallefält tel. 046-71 36 30 eller fredrik.hallefalt@hushallningssallskapet.se

 

Logotyp Lst Skåne      Logotyp_EU

Kursen är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne