Sparriskurs 10 oktober

Plats Skepparslöv, Kristianstad
Datum och tid 10 oktober, 08.30-16.15
Arrangör HIR Skåne

 

 

 

 

 

 

 

Preliminärt program

8.30 Inledning Victoria Tönnberg

8.45 Daniel Drost professor Utah State University USA, gästforskare Cranfield University UK

  • Så här funkar sparrisplantan – planttillväxt, kolhydratbalans, bevattningsbehov, växtnäring

10.00 Fika

10.30 Daniel Drost forts.

11.30 Paus

11.45 Daniel Drost forts.

12.30 Lunch

13.30 Ron Marshall rådgivare Delphy UK

  • Odlingssystem
  • Tunnelodling
  • Ogräshantering
  • Växtskydd

14.15 Paus

14.30 Ron Marshall forts.

15.15 Fika och utvärdering

15.30 Ron Marshall forts.

16.15 Avslutning

Kursinformation

Med två mycket kompetenta föreläsare bjuder kursen på ett smörgåsbord av nyttigheter för din produktion. Kursen ger en fantastisk chans att investera i dig själv som sparrisodlare eller -rådgivare.

Sparriskursen är tänkt att ge en helhetsbild över växtens behov och odlingens sätt att svara mot detta i olika produktionssystem och åtgärder.

Daniel Drost har i många år arbetat med sparris genom forskning och kunskapsförmedling i USA. Nu under 2017 jobbar Daniel med jorderosion och kompaktering i brittisk produktion med minitunnlar. Daniel kommer att ge oss en gedigen genomgång om hur sparrisplantan fungerar, och vad det får för konsekvenser för hur vi bör odla den.

Ron Marshall arbetar som sparrisrådgivare med huvudinriktning grön sparris. Ron har en bakgrund från sparrisodling på Cobrey Farms, som är bland de större i Storbritannien.

Plats

HIR Skånes kontor väster om Kristianstad. Skepparslövsvägen 258, 291 92 Kristianstad

Pris

2 200 kr exkl. moms. För medföljande person inom samma företag 1 100 kr exkl. moms.

Kontaktperson

victoria.tonnberg@hushallningssallskapet.se alt 010-4762263