Sommarträff på Årnäs säteri

Plats Årnäs
Datum och tid 28 juli, 18:00
Arrangör Kinne Gille

aranas1

Vi träffas på Årnäs säteri. Här får vi en rundvandring i deras museum samt att vi går längs med allén och genom parken till ruinen.

Lite info från arnas.se:
“Platsen har en lång och spännande historia. I parken finns, ovan jord, en ruin från huvudborgen i 1200-talets borganläggning. Omfattande utgrävningar av parken har visat att borganläggningen omfattade i stort sett hela näset. Fynd från utgrävningarna kan ses i Årnäs Museum. 

På museet kan man i en av salarna se fynd från utgrävningar av den medeltida borganläggningen, läsa historik samt se bilder och en modell av hur borgen kan ha sett ut, m.m. I den andra salen finns samlingar av föremål från glasproduktionen, glas producerat vid Årnäs glasbruk (och även andra glasbruk), samt föremål från glasbrukstiden. Här finns också en modell av hur bruket såg ut vid 1900-talets början”.

Mat och fika

Vi bjuder på en sommartallrik med kallskuret
samt kaffe och kaka.

Anmälan senast den 21 juli till:

Hjördis och Gill på 0510 54 20 92

Väl mött!

Gillesstyrelsen