För medlemmar

Sommarträff med Kinne Hushållningsgille

Inbjudan till Sommarträff hos familjen Mogren, Månstorp

Torsdagen den 25 juli kl. 18:00

Gillets Landsbygdspristagare 2019 Anna Brand Mogren berättar om gårdscaféet och hästverksamheten.
Anders Mogren berättar om gården Månstorps historia och nuvarande verksamhet.

Därefter bjuder Gillet på en lätt måltid från Månstorps Magasin.

Anmälan senast 21 juli till Erik Gustafsson: 073-091 57 02 eller
Mimmi Fredriksson: mimmi.fredriksson@icloud.com

Välkomna till en trevlig sommarkväll!
/Styrelsen