Evenemang

Sommarpremiering på Arvika Travbana

Vi hälsar uppfödare, hästägare och intresserade till en dag i hästens tecken!

Syftet med hästpremieringar är att främja kvalitet och utveckling av svensk hästavel samt att förebygga ärftliga sjukdomar hos hästarna. Premieringen genomförs med hjälp av individbedömning, avkommeprövning och fruktsamhetskontroll. Premiering ger möjlighet till urval av ston och unghästar satt i relation till uppsatta produktions- och avelsmål för respektive ras samt möjlighet till avelsrådgivning. Resultat från premiering skapar dessutom underlag för planering, rådgivning och forskning inom hela hästsektorn.

Söndagen den 18 augusti 2024, Arvika Travbana

Domare: Liselott Erixon
Sista anmälningsdag: 22 juli 2024, via Blå basen, Svenska Hästavelsförbundet
Anmälningsavgift: 400 kr, (inkl moms) samtliga klasser (undantag klass 1 M 2024)
Insättes på bankgiro 214-7031 Hushållningssällskapet Västra, senast sista anmälningsdag.

Läs mer:  Sommarpremiering 2024 (pdf)


Hushållningssällskapet Västra är ansvariga för kallblods- och ponnypremieringarna i Värmlands län.