Snabbkurs i lantbruksekonomi

Plats Vimmerby
Datum och tid 17 januari, 13-18
Arrangör Hushållningssällskapet

Hushållningssällskapets håller i likviditetskurs riktad till dig som är nystartare eller är aktiv lantbrukare.

Medverkande under kursen: 
Louise Darius och Johan Gräsbeck från Hushållningssällskapet samt Per Solberg från Länsförsäkringar Bank.

Få tips på hur du bättre planerar ditt företags likviditet, ett högaktuellt ämne med tanke på prisutvecklingen på insatsvaror.

På kursen går vi igenom hur man kan använda likviditetsbudgeten för att bättre hantera likviditetsproblem.
Kan du betala gödningen nu? Eller ska du vänta? Kan du hantera en oförutsedd kostnad?
Detta är frågor som en likviditetsbudget kan hjälpa till att ge svar på. Vi tar även upp budgetering som ett medel för att utveckla företaget och för att få ett bättre beslutsunderlag inför investeringar.

Under kursen hjälper vi dig igång i vår egen likviditetsbudget i Excel. Filen får du såklart
behålla efter avslutad kurs, som vi hoppas kommer bli en naturlig del i ditt företag!

Målet med kursen är att du som företagare ska:

  • ha kunskap om hur man budgeterar och varför
  • förstå dina förutsättningar att utveckla företaget
  • bättre kunna hantera finansiella svängningar och förändringar

OBS! Stanna gärna kvar efter kl 18:00, på kvällen blir det EU-information från Hushållningssällskapet.
Tid:
kl. 13:00-18:00
den 17 januari 2023

Plats:
Frödinge Bygdegård,
Idrottsvägen 6
598 95 Vimmerby

Anmälan senast 12 januari via detta formulär:
shorturl.at/czFQW

Vi hanterar personuppgifter i enlighet med GDPR. Läs mer om våra rutiner här:
https://hushallningssallskapet.se/alla-sallskap/valj-sallskap/kalmar-kronoberg-blekinge/om-oss/personuppgifter-gdpr/

Avgift:
Kursen är finansierad av landsbygdsprogrammet. Vi kommer att ta 500 kronor (ex moms) i deltagaravgift, där eftermiddagsfika ingår.

Kontaktpersoner:
Johan Gräsbeck, tel. 0733-05 22 88
Louise Darius, tel. 0708-29 08 26