Skogsträff: Öka värdet i skogen

Plats Hökatorp, Götene
Datum och tid 26 maj, 14:00-18:00

susanne_edit_i_skogen_small

Många skogsägare är kvinnor men de flesta skogsträffar lockar som regel bara män. För att bryta detta väljer vi att nu bara bjuda in er kvinnor.

Välkomna till en eftermiddag där vi tar upp utmaningar inom skogsbruket. Möjligheter och åtgärder för att hantera ett förändrat klimat.

Som skogsägare kan det vara bra att veta vilka möjligheter och åtgärder som finns för att hantera ett förändrat klimat. Detta vill vi presentera under en halvdagskurs på Hökatorp, Götene. Nedanstående punkter är vad vi tänker ta upp under träffen.

Undvikande av markskador i skogen
Vi tittar på en nyligen utförd avverkning och diskuterar planering, kommunikation och utförande.

Minska viltskador i skogen
Vad kan vi göra för att minimera skador orsakade av viltet? Vi tittar på ett hägnat område med tallföryngring och diskuterar olika sätt att hantera risken för viltets påverkan på skogsbruket.

Lövskog
Med ett varmare klimat ökar förutsättningarna för mer löv i våra skogar. Vad bör vi tänka på? Vilka trädslag är mest intressanta?
Vi avslutar dagen med en övning bland lövträden.

Eftermiddagskaffe runt kl 15 och kvällsförtäring vid 17:30.

Medverkande:
Susanne Johansson, skogsrådgivare
Eva Mellqvist, lantbrukschef

Kostnad: 400 kr inkl moms

Info och anmälan, senast 23 maj:

Susanne Johansson, 0511-248 47, susanne.johansson@hushallningssallskapet.se