Skogsträff: Inspireras till något nytt

Plats Rånna Egendom, Skövde
Datum och tid 17 oktober, 14:00-17:00

 tjejer_i_skogen

Många skogsägare är kvinnor men de flesta skogsträffar lockar som regel bara män. För att bryta detta väljer vi att nu bara bjuda in er kvinnor.

Vi fortsätter på temat ett förändrat framtida klimat och vad vi kan göra för att nyttja möjligheterna och anpassa vårt skogsbruk till andra förutsättningar.

Skogsträdgård. Vad är detta?
Varför kombinera skog med trädgård? I odlingssystemet skogsträdgård efterliknas det naturliga ekosystemet och odling sker i skikt, där växterna har olika funktioner, såsom kvävefixerande, bidragande, ätbarhet eller näringsackumulation.

Lövskog
Löv, löv, löv … kanske inte sitter kvar på grenarna när vi träffas, men många av framtidens trädslag stavas definitivt lövträd. Vi fortsätter prata om olika lövträdslag och vi tittar på en nyligen anlagd plantering inom hägn samt en plantering utan hägn eller andra viltavskräckande åtgärder.

Eftermiddagsförtäring vid 15-tiden.

Medverkande:
Susanne Johansson, skogsrådgivare

Kostnad: 400 kr inkl moms

Info och anmälan, senast 13 oktober till:

Susanne Johansson, 0511-248 47, susanne.johansson@hushallningssallskapet.se