Skogsträff ”Hushåll med skogsmarken”

Plats Sandhem
Datum och tid 9 november, 10-15

 

Välkommen till denna skogsträff med fokus på kommunikation mellan skogsägare och skogsföretag, framtida klimatförhållanden, förebyggande arbete mot markskador och kommande teknik inom skogsbruket. Dagen bjuder på både föreläsning och exkursion med maskinvisning.

Denna träff riktar sig till skogsägare och andra intressenter och anordnas av Hushållningssällskapet Skaraborg och föreläsare under dagen kommer att vara sakkunniga entreprenörer, rådgivare och experter.

Deltagaravgift: Träffen är kostnadsfri och fika ingår. Lunch finns till självkostnadspris.

Anmälan: Senast fredag 2 november till:

Amanda Karltorp, 0511-248 24, amanda.karltorp@hushallningssallskapet.se
Ange eventuella matpreferenser och om du önskar lunch i anmälan.
Max 25 deltagare.

Mer information:
Har du några frågor kan du kontakta Susanne Johansson, 0511-248 47 eller
susanne.johansson@hushallningssallskapet.se