Skogsträff: ”Hushåll med skogsmarken”

Plats Gårsjön, Källefall, Tidaholm
Datum och tid 2 oktober, 10-14

Välkommen på skogsträff som vi kallar ”Hushåll med skogsmarken”.  Vi kommer att fokusera på: Framtida klimatförhållanden, hur man förebygger markskador och hur man  ska kunna skydda kultur- och naturvärden, samt utbyte av erfarenheter.
Avslutning med fiske för de som är intresserade!

Temat för denna träff är att utbyta erfarenheter mellan entreprenörer, självverksamma skogsägare och andra engagerade i praktiskt skogsbruk.

Klimatförändringar. Att vädret ändrar sig har vi kanske både märkt och hört, och svängningar och ytterligheter kommer säkerligen att bli större. Det kan vara klokt att redan nu börja planera för hur man anpassar sin skogsskötsel inför dessa förändrade klimatförhållanden.

Markskador är både kostsamt och besvärligt och förstör marken för lång tid. Kan man förebygga dem slipper man onödigt bekymmer. Vi pratar om vad man kan göra för att undvika dem.

Vad finns det för kultur- och naturvärden och vad kan jag som skogsägare göra för att skydda dem.

Källefalls fiskodling. Dagen kommer också att innehålla en presentation av verksamheten vid Källefalls fiskodling.

Under dagen medverkar:
Susanne Johansson, Hushållningssällskapet och Anders Wiborg, Skogsstyrelsen.

Vi kommer under dagen att gå en slinga på några kilometer, så medtag bekväma skodon och lämplig klädsel efter väder.


Den som vill kan efter träffen passa på att fiska på Hökensås. Vill du ha något mer att äta medtag eget. Grillmöjligheter finns.

 

Deltagaravgift: Träffen är kostnadsfri, lättare lunch ingår.

Anmälan senast onsdag 25 september till:
Susanne Johansson, 070-101 63 09, susanne.johansson@hushallningssallskapet.se
Ange eventuella matallergier i anmälan. Max 25 deltagare.