Skogsträff Jämtland-Hushåll med skogsmarken

Plats Hammerdal
Datum och tid 28 september, 18:00-21:30
Arrangör Hushållningssällskapet Jämtland

Välkommen till en utbildning som kan leda dig mot ett aktivare skogsägande så att både skogen och fastighetens värde kommer växa ännu mer!

Anmälan till Magnus Forsén (tidigare Persson) på  magnus.forsen@hushallningssallskapet.se

Vi bjuder in Karl- Magnus Hembjer från Hushållningssällskapet Sjuhärad att guida oss och föra en dialog gällande några av skogsägandets största frågor.

Plats: Hammerdal

Inbjudan hushåll med skogsmarken Hammerdal