Skogskurs för kvinnor: Röjkurs med teori och praktik i Sunderbyn/LULEÅ

Plats Luleå
Datum och tid 24 oktober

Datum: 24-25 oktober (lör-sön) | Kursledare: Mikael Andersson

Deltagaravgift (inkl boende): 1 000 kr exkl moms, avdragsgill i din skogsverksamhet.

Boende på Örnvik hotell och vandrarhem. Möjlighet till boende från fredagkväll för den som vill till självkostandspris. Ta med oömma och varma kläder/skor, söndagen tillbringas i skogen!
Max 10 platser, så skynda att anmäla!

Anmälan senast sju dagar före kursstart till: Veronica Landström, tel. 0920-244 180 eller via e-post: veronica.landstrom@hushallningssallskapet.se

Kursen genomförs med finanisering via Baltiska fonden