Skogskurs för kvinnor: Intensivkurs i skogsägande: KALIX

Plats Kalix
Datum och tid 13 november

Innehåll: Ekonomi och skogsskötsel med teori och praktik. Utveckla din skogsfastighet, att utveckla turistiska produkter.

Program för Intensivkurs i skogsägande

Datum: 13-14 november (fre-lör) | Kursledare: Maria Hedenström, Mikael Andersson och Håkan Landström

Deltagaravgift (inkl boende): 1 000 kr exkl moms, avdragsgill i din skogsverksamhet. Boende på Kalix folkhögskola. Ta med oömma och varma kläder/skor, lördagen tillbringas i skogen! Max 20 platser, så skynda att anmäla!

Anmälan senast sju dagar före kursstart till: Veronica Landström, tel. 0920-244 180 eller via e-post: veronica.landstrom@hushallningssallskapet.se

Kursen genomförs med finanisering via Baltiska fonden