Skogskurs för kvinnor: Hästens möjligheter i det moderna skogsbruket

Plats Storsien i Kalix
Datum och tid 28 november, 09.30-15.30

Naturhänsyn ska vara en självklar och integrerad del i all verksamhet. Tidigare har naturhänsynen till stor del varit kopplad till slutavverkning, men det är viktigt att den även beaktas vid alla övriga åtgärder som t.ex. röjning, gallring och gödsling. Vi ser på möjligheten att använda häst inom dessa åtgärder samt visar på hästens potential, när det gäller avverkning i känsliga miljöer. Kursen anordnas med finansiering via Baltiska fonden och vänder sig till kvinnliga skogsägare som är intresserade av att se hur hästen kan användas i skogsbruket.

28 november 2015, Storsien i Kalix, kl. 09.30-15.30. Vi avrundar med fika ca. 15.00

Kursinnehåll
Demonstration av alternativa avverkningsformer, samt betydelsen av en väl planerad huggning för framkörning med häst. Hästens fördelar i det moderna skogsbruket.

Kursledare
Maria Hedenström, ekonomirådgivare skog, Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten samt Thomas Lindbäck, entreprenör Sidalens Naturbruk. Avgift 400 kr exkl. moms. Fika och lunch ingår. Ta på varma kläder och skor, vi kommer att vara utomhus mesta tiden!

Anmälan och frågor
Helene Skogqvist, Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten tel. 0923-121 86, 070-343 42 54 eller via e-post: helene.skogqvist@hushallningssallskapet.se, vid anmälan ange ev. specialkost. Anmälan senast 20 nov.

Välkommen med din anmälan!