Skogsekologi och naturnära skogsbruk – med Martin Jentzen

Plats Webbträffar och Skogsdagar
Datum och tid 20 augusti
Arrangör Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten, Norrbottens Ornitologiska förening, Naturskyddsföreningen Luleå, Studiefrämjandet

Intresset för ett verkligt uthålligt och hållbart skogsbruk växer som alternativ till det traditionella trakthyggesbruket. För att kunna bedriva hållbart skogsbruk behöver man kunskap kring skogens ekologi.

Kursen riktar sig till nyfikna skogsägare, skogsförvaltare, skogsentreprenörer och andra med intresse för skogsekologi och naturnära skogsbruk.

Vi startar med en introduktionsdag med Martin Jentzen på plats i Luleå den 20 augusti. Därefter webträffar en vardagskväll varannan till var tredje vecka (ca) 5 tillfällen fram till slutet av oktober. En webträff efter skogsdagarna kan sammanfatta erfarenheterna.

Skogsdagar antingen 1-2 oktober eller 8-9 oktober. Det är innan snön kommer.

Kursen tar sin utgångspunkt just i skogsekologin och diskuterar olika skogsbruksmodeller och åtgärder i relation till den. Efterhand bygger vi på med mer skogsbruksrelaterade områden som t.ex. olika skötselåtgärder och dess effekt på såväl skogens tillstånd och skogsägarens ekonomi.

Under skogsdagarna i fält diskuterar och utformar vi olika skötselförslag både yngre och äldre skogar med fokus på att kunna bedriva ett mer naturnära och ekologiskt anpassat skogsbruk.

Kursledaren Martin Jentzen har till del sin bakgrund inom det idag vanliga skogsbruket men har på senare år intresserat sig för mer naturnära ekologiskt hållbara tillämpningar av skogsbruk.

Kurslitteratur: Skogspraktikan + annat material ingår i kursavgiften.

Sista dag att anmäla: 5 augusti – Anmälan via Studiefrämjandets hemsida (extern länk)

Välkommen!

Plats: Studiefrämjandet

Start: lördag 20 augusti 2022

Pris: 2 000 kr – Är du medlem i Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten? De fem första medlemmarna som anmäler sig får 1 000 kr rabatt på kursavgiften.

Kursledare: Martin Jentzen

Antal tillfällen: 8

Timmar: 40 studietimmar á 45 min

I samarbete med: Norrbottens Ornitologiska förening, Naturskyddsföreningen Luleå, Studiefrämjandet