Träffar

Skogsdag på temat Framtidens skogar

Hushållningssällskapet Västra har äran att få bjuda in dig till en dag i skogens tecken. Vi kommer under dagen att diskutera aktuella frågor under temat ”framtidens skogar” och främst fokusera på skogens variationsrikedom. Vi gästas av flera experter inom området som kommer att guida oss med intressanta föreläsningar. Om vädret tillåter kommer vi även att promenera runt kyrkogårdsruinen på förmiddagen och besöka gårdens restaureringsbete på eftermiddagen.

Tid och plats: Bosgården Hornborga, 21 september, 8.30 – 15.30
Medverkande: Kirsten Jensen från Länsstyrelsen, Sofia Berg från EnviroPlanning, Karin Hofstedt från Skogsstyrelsen, samt Susanne Johansson från Hushållningssällskapet Västra. Rune Karlsson från Norra Vånga ger oss en skogsägares betraktelser.

Dagen är kostnadsfri.

 

Skogsdagen genomförs som en del av projektet Kunskap för framtidens skogar . Projektet tar avstamp i Gradvis skog, ett projekt med skogsbruk i ett förändrat klimat i fokus. Kunskap för framtidens skogar handlar om att skogsägare ska skaffa sig en grundläggande kompetens för att utveckla sin skog för framtiden. Vi fördjupar oss i tre olika inriktningar; En viltstam i balans, att öka den biologiska mångfalden i skogen och att förebygga effekterna av klimatförändringar.