Skogsdag. Olika trädslag

Plats Hökatorp, Vättlösa
Datum och tid 8 maj, 09-16

Det finns andra trädslag än gran! Alla marker passar inte för gran och med ett förändrat klimat blir det än viktigare med rätt trädslag.

Kom på skogsdag där vi tittar på och lär oss mer om olika spännande trädslag.

Vi tittar försöksplanteringar av bland annat poppel, hybridasp, lärk och björk.

Kostnad: 900 kr exkl moms

Anmälan senast 30 april till:

Susanne Johansson, 070-101 63 09
susanne.johansson@hushallningssallskapet.se