Skogsdag med tema: Intensivodling av skog

Plats Simlångsdalen
Datum och tid 23 april, 10.00-15.00

Våren 2015 arrangerad Hushållningssällskapet tillsammans med SLU, Tönnersjöhedens försökspark och Partnerskap Alnarp en skogsdag med temat intensivodling av skog. Då skogsdagen blev lyckad och intresset för att delta var stort, bjuder vi därför in till en repris på fjolårets skogsdag.

Aktiviteten är fullbokad!

Hushållningssällskapet Halland har länge verkat för att öka produktionen på de bördiga halländska åkrarna. Skogsmarken har också stor potential, vad krävs för att öka produktionen i skogen, vad kan vi lära av växtodlingen i Halland?

Välkomna till Tönnersjöhedens försökspark Lördagen den 23/4 2016 och få mer kunskap om intensivodling av skog, markkartering i skogsmark samt hur Hushållningssällskapet jobbar med skog i Halland. Från SLU deltar Kristina Wallertz (Partnerskap Alnarp) och Ulf Johansson (Tönnersjöhedens försökspark) från Hushållningssällskapet Halland deltar Olof Stenström.

Samling sker vid SLU:s kontor vid Åbacken, Simlångsdalen (se karta).
Tid: 23/4-2016 kl 10-15

Vi startar dagen med en kopp kaffe och smörgås (serveras från 09:30).

karta halland

Program:

  • Föreläsning om skötselmetoder för intensivodling av skog.
  • Skogsrådgivning i Hushållningssällskapet Halland.
  • Markkartering i skogsmark.
  • Exkursionspunkt 1, Val av trädslag. – Trädslagsförsök med inhemska och utländska trädslag. – Trädslagens produktionsförmåga, skötselmetoder, odlingsvärde, mm.
  • Exkursionspunkt 2, Föryngring och förädling av gran. – Demoförsök med planterad gran. Plantmaterial, planttyp, markberedning, snytbaggar, mm.

Under dagen kommer det att serveras en enklare lunch. Medtag kläder efter väder då en stor del av dagen genomförs utomhus.

Inbjudan och program som PDF

För mer information:

Olof Stenström, Skogskonsult
Telefon: 072-251 65 04 | 035-465 04
E-post: olof.stenstrom@hushallningssallskapet.se
Lilla Böslid 146, 305 96 Eldsberga

P.S. Kontakta mig med dina skogliga funderingar!