Skogsbruk med fler grenar än virkesproduktion

Plats Stenebyskolan, Dals-Långed
Datum och tid 31 januari, 16.00-19.00
Arrangör Samarrangemang

Mångbruk i skogen

Ett kunskapsseminarium för dig som vill utveckla ditt företagande med skog!

  • Vilken roll spelar skogen i ditt företagande?
  • Vilka behov ser du som företagare för att utveckla ditt mångbruk?

Kom och nätverka, berätta hur du tänker och ta del av vad andra har gjort.

Se hela inbjudan och programmet »

Anmälan görs på www.gronaklustret.se »