Webbinarium

Skogsbete

Har du djuren på skogen? Då kanske du har möjlighet att få ersättning för skogsbete. Under kursen går vi igenom vad ett skogsbete är utifrån den definition som jordbruksverket använder, vilka karaktärsdrag skogen ska ha, hur man sköter skogsbetet och vilka djur som funkar bra på. Vi kommer även erbjuda en fysisk kurs på temat.

Målgrupp
Lantbrukare, fäbodbrukare, mark- och gårdsägare, företag och ideella föreningar med hästverksamhet samt personer som sköter ängs- och betesmarker.

Program

09:45-10:00 Tid för inloggning i Teams.

10:00-10:15 Introduktion av kursträffen

  • Presentation av kursens innehåll
  • Presentation av föreläsare; Frida Hedin och Länsstyrelsen

10:15-11:00 Föreläsning

  • Vad är ett skogsbete? Definition
  • Karaktärsdrag i skogsbeten
  • Bete i skogsbete
  • Skötsel av skogsbete

11:00-11:10 Paus

11:10-12:00 Föreläsning

  • Restaurering av skogsbete
  • Stöd för skogsbete, miljöersättning
  • Vilka skogsbeten finns i Dalarnas län? Länsstyrelsen
  • Avrundning och information om utvärdering, Länsstyrelsen
Var
Digitalt möte via Teams.
Kostnad
Kostnadsfri.

Sista anmälningsdag
17 april.