Skogen, klimatet och framtiden

Plats Östhammar
Datum och tid 6 maj, 12.30–16.30
Arrangör HS Konsult AB

De senaste åren har flera mer eller mindre allvarliga problem förekommit i våra skogar. Stormen Alfrida, torrsommaren 2018 och dagens problem med granbarkborre. Hur hänger allt ihop och hur ska vi möta framtiden i skogen i ett förändrat klimat?

Skogsrådgivare Olof Olsson bjuder in till en kurs inom projektet Klimatsmart och klimatsäker skog. Vi tittar på föryngringar, yngre skog och skador samt diskuterar framtidens hot och möjligheter. Vid ankomsten serveras kaffe och smörgås. Vi kommer att runt i skogen så kläd dig efter vädret.

Tid

Fredag 6 maj 2022, 12.30–16.30.

Plats

Hos Lennart Brolin, Nordansjö 149, Östhammar.

Kontaktperson

Olof Olsson, olof.olsson@hushallningssallskapet.se,
076-778 40 38.

Anmälan

Anmälan senast 4 maj via länken https://bit.ly/3LvfqrP

eller 018-56 04 00. Träffen finansieras genom Landsbygdsprogrammet och är kostnadsfri för deltagarna.