Skellefteortens Hushållningsgille inbjuder till Dopp i Gryta

Plats Bureå
Datum och tid 5 december, 18.00

Fredag den 5 december kl. 18.00 Bureå Församlingsgård

Författaren Åke Lundgren från Malå berättar om sin 26:e bok, Zakris arv: berättelsen om ett träd, där många av våra kändisar finns omnämnda. Boken finns även till försäljning under kvällen.

Lotteri: Vi tar gärna emot vinster
Bengt Marcusson avslutar kvällen

Pris:
Självkostnadspris

Anmälan senast den 1 december till:
Anders, 0910-156 65
Gunnar, 0910-801 92, gunnarhedman@live.se

Samarrangemang med Vuxenskolan

Välkomna!
/ Styrelsen Skellefteortens Hushållningsgille