Skellefteortens Hushållningsgille inbjuder till dopp i gryta

Plats Bureå Församlingsgård
Datum och tid 6 december, 18.00
Arrangör Skellefteortens Hushållningsgille
  • Erna Forsman fortsätter sin berättelse om Bure sågverksintressenter/ Bure AB
  • Bengt Markusson kompletterar sin deklamation om Tomten, med att berätta om Spindlar !!!!

Ta gärna med vinster till lotteriet.
Självkostnadspris.

Anmälan senast den 2 december till
Anders, 0910-156 65
Gunnar, 070-317 42 67, 0910-801 92, gunnarhedman@live.se

VÄLKOMNA!