Seminarium

Skånsk Jordbrukardag 2024

Hushållningssällskapet Skåne välkomna alla till Skånsk Jordbrukardag!

Programmet bjuder på en bredd av aktuella lantbruksrelaterade ämnen.

Program

09.00  Kaffe och mingel
09.30 Hushållningssällskapet och Framtidens lantbruk, Karolina Aldén, vd Hushållningssällskapet Skåne
09.45  Precisionsodla med Markkartering.se, Tua Holmgren Stjärnfält, Hushållningssällskapet Skåne
10.15  Höstvetegödsling och annat nytt från försöken, Gunnel Hansson, Skånes Försöksringar 
11.00  Vår sårbarhet om gränserna stängs, Markus Hoffman, LRF 
11.30  Vägen till vädersäkrare odling, Paul Leteus, HIR Skåne 
12.00  Lunch
13.00  Räntor, likviditet och lönsamhet, Anders Hansson, Sparbanken Skåne
13.35  2024 det nya ”normala”, Anders Pålsson, HIR Skåne
14.10  Aktuellt på växtskyddsfronten, Växtskyddscentralen
14.30  Att tänka på i årets EU-ansökan, Kerstin Wahlquist, HIR Skåne
15.00  Tack för idag

Anmäl dig senast den 19 december.

Dagen är kostnadsfri. Lunch serveras till självkostnadspris 120 kr.

Jordbrukardagen arrangeras i samarbete med Sparbanken Skåne.