Seminarium: Pinus contorta – En högproducerande överlevare

Plats SLU i Umeå
Datum och tid 10 februari, 16.30-21.00

Contortatallen är tålig, producerar mer än vanlig tall och kan användas på ungefär samma sätt. Men det finns risker med trädslaget, bland annat för den biologiska mångfalden. Ta del av de senaste rönen om vår senast introducerade tall.

Program

16.30 Mingel med lätt förtäring
18.00-18.05 Introduktion, Skogsstyrelsen och Hushållningssällskapet
18.05-18.40 Historik, introduktion i Sverige Arealer totalt, Ivar Palo
18.40-19.10 Paus mingel
19,10-19.50 Föryngring och skötsel av contortaskog, skador, m.m, Magnus Andersson SCA
19.50-20.20 Paus mingel
20.20-21.00 Avverka contorta samt miljöaspekter för Contorta, Ivar Palo

Avgift

Anmälningsavgift 300 kr inkl. moms. Mingeltallrik ingår.

Anmälan

Anmäl dig senast torsdag den 5 februari till Veronica Landström, tel. 0920-244 180,

e-post: veronica.landstrom@hushallningssallskapet.se
Seminariet arrangeras av Hushållningssällskapet, Skogsstyrelsen och SLU.

För mer information: Ivar Palo, tel. 070-686 94 44

Vägbeskrivning

Material

Contortan_historik_miljö_avverkning_virket

Contortatall_SCA

grona navet