Seminarium och demonstration: Dränering och markavvattning

Plats Lakafors
Datum och tid 25 maj, 09.30-16.30

Har jordbrukaren råd att inte ha väldränerade marker inför framtiden?

Välkommen till ett seminarium om effektivare markavvattning, effektivare odling, högre skördar och bättre miljö. Gammal dränering, åtgärda eller dika på nytt? Vi går igenom
kartor över täckdikning som är gjord på fastigheten och diskuterar kring dessa.

Tid och plats: måndag den 25 maj, hos Håkan och Tanya Hultman i Lakafors.

Program

09.30 Kaffe med smörgås

10.00 Huvudavvattning, dikningsföretag, juridik, vad gäller vid rensning av diken? Marcus Lundmark, Vattenhushållningsingenjör, Vattenenheten, Jordbruksverket

11.15 Dränering och infiltration, när täckdikningen ska anläggas måste slangen hamna på rätt djup och plats, även med korrekt avstånd, för att få full funktion. David van Alphen de Veer, täckdikningsplanerare och växtodlingsrådgivare vid Hushållningssällskapet Skaraborg.

12.00-13.00 Lunch

13.00 Forts. med David van Alphen de Veer

14.15 Kaffe och sedan fortsättning och demonstration ute i fält med David van Alphen de Veer, och lokalt täckdikningsföretag.

16.30 Beräknat avslut

Anmälan snarast!

Avgift
600 kr inkl. lunch, fm och em. kaffe, faktureras via Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten. Alla priser är exkl. moms.

Upplysningar och anmälan
Anmäl dig senast den 15 maj till: Helene Skogqvist tel. 0923-121 86 eller 070-343 42 54, eller via e-post, helene.skogqvist@hushallningssallskapet.se

Glöm inte att anmäla eventuell specialkost.

sponsdranering