Seminarium: Framtidens Trädgårdsodling i norr

Plats Grans Naturbruksgymnasium, Gransalen - Öjebyn
Datum och tid 26 mars, 09.30 – 15.00

Välkommen till ett seminarium om framtidens trädgårdsodling i norr - den 26 mars kl. 09.30 – 15.00 på Grans Naturbruksgymnasium, Gransalen.

Stor satsning i norra Sverige
Som alla vet ska den Svenska Livsmedelsstrategin arbeta för en konkurrenskraftig livsmedelskedja och en ökad total livsmedelsproduktion i Sverige. I arbetet med Norrbottens Regionala Livsmedelsstrategi – ”Nära Mat”, kommer under de närmaste åren en utveckling av trädgårdsnäringen i Norrbotten att stå i centrum.

Projektet Gröna Näringar på Grans Naturbruksgymnasium i Öjebyn, som under kommande fyra år finansieras av Region Norrbotten och Piteå kommun ska tillsammans med LRF Norrbotten, Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten och Länsstyrelsen – Nära Mat bilda ett kompetenscentrum i Öjebyn. Insatsområden inom detta kompetenscentrum är:
1. Etablera forskning, spetskompetens och högre utbildning.
2. Stärka befintliga gymnasieutbildningar/skapa nya utbildningar
3. Näringslivsutveckling
4. Marknadsföring regionalt och nationellt

Öka produktionen
Om vi i norra Sverige ska kunna njuta av mer norrbottnisk mat på tallriken, måste produktionen av grönsaker, bär och frukt öka i länet. Vi kommer att diskutera hur vi ska göra för att få fart på produktionen i länet. Hur vi ska bryta den nedåtgående trend vi sett de senaste 15 – 20 åren.

Vi inbjuder därför till ett seminarium som ska inspirera till nytänkande och i förlängningen ökad produktion, och där vi ska diskutera hur vi dels ska göra för att få fart på produktionen av grönsaker, bär och frukt i länet, men också hur en fungerade organisation runt omkring kan se ut.

Program
Föreläsare som medverkar under dagen är:
Elisabeth Öberg, Trädgårdsutvecklare Länsstyrelsen Norrbotten
Marcus Söderlind LRF Trädgård, Grönsaker, friland växthus, Eko, Småskalig teknik
Hans Hietala, Grönsaker friland växthus i Norrbotten
Petter Olsson, Mari Ryberg, Sollefteå, Bärodlare Eko, Jordgubbar i tunnel sv. vinbär
Martin Lundqvist, LST, Investeringsstöd trädgård mm
Diskussion i grupper utifrån insatsområdena för projektet

Välkomna till ett framåtsyftande seminarium!
Bo Wiberg, projektsamordnare Projekt Gröna Näringar
Elisabeth Öberg, trädgårdsutvecklare och rådgivare Länsstyrelsen Norrbotten
Sara Byström, platschef Öjebyn Agro park Hushållningssällskapet
Ann-Kristin Isaksson, rådgivare trädgård Hushållningssällskapet

Deltagaravgift 100: – lunch och fika ingår
Anmälan och frågor: bo.wiberg@pitea.se, 0911-69 78 04

Gröna Näringar – www.pitea.se/gronanaringar

Projektet stöds av: Piteå Kommun och Region Norrbotten