Seminarium för nötköttsproducenter: Läge för kött!

Plats Luleå
Datum och tid 27 april, 09.30-16.00

Välkommen till seminarium onsdagen den 27 april på Örnvik Hotell & Konferens i Luleå

Program

09.30-10.00 Kaffe och smörgås

10.00 Bygga rationellt och kostnadseffektivt
Martina Westlund agronom och byggnadsrådgivare från HS konsult i Uppsala presenterar erfarenheter och smarta byggnadslösningar

11.40 Fem år efter byggnation
Anders Nilsson från Niemisel presenterar erfarenheter från deras byggnation åt tjurarna.

12.00 Lunch

13.00 Det nya investeringsstödet när jag bygger för nöt och får
Länsstyrelsen i BD

13.30 Mål, strategi och kalkylen i tre olika uppfödningsformer
Federico Cuellar och Sara Byström från Hushållningssällskapet

15.00 Marknadsläget & vad vill slakterierna ha för att möta efterfrågan?

Representanter från Norrbottensgården, Nyhlens Hugoson och Karlgrens ger sin syn på det rådande marknadsläget och hur de ser på möjligheten att stimulera till nya satsningar i köttproduktionen.

Avgift
600 kr inkl. kaffe och smörgås, faktureras via Hushållningssällskapet, priset är exkl. moms. För dig som bor inom gamla Nederluleå socken är seminariet kostnadsfritt.

Anmälan 
Anmäl dig senast den 20 april till Helene Skogqvist, Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten tel. 0923-121 86, 070-343 42 54 eller e-post: helene.skogqvist@hushallningssallskapet.se, vid anmälan ange ev. specialkost.

Frågor? Federico Cuellar, 073-151 40 68