(Framflyttat – nytt datum kommer) Seminarium för hästägare: Vad innebär en djurskyddskontroll för dig?

Plats Luleå
Datum och tid 25 februari, 18.30–21.30

Framflyttat - nytt datum kommer inom kort.

Kursinnehåll | Cirkatider 18.30–21.30

 

Vad innebär en djurskyddskontroll för dig?
Vilka lagar och regler gäller för mig som hästägare/hästföretagare vad gäller djurskydd och transporter?
Jaana Malmberg och Marie Tarin från Djurskydds- och veterinärenheten, Länsstyrelsen i Norrbotten.

Ny hästpassförordning trädde i kraft 1 januari, registrering, hästpass, tilläggsregistrering – vad gäller?
Anna-Caisa Lindbäck, registrator.

Vilka jordbrukarstöd är möjliga att söka för mig som hästägare?
Maria Lundbäck Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten.

Avgift

400 kr exkl. moms. Kaffe/the och smörgås ingår.

Anmälan och frågor

Anmälan senast 18 februari till:

Helene Skogqvist, Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten
tel. 0923-121 86, 070-343 42 54 eller e-post:
helene.skogqvist@hushallningssallskapet.se, vid anmälan ange ev. specialkost.