Seminarium: Fokus kalvhälsa

Plats Bullmark
Datum och tid 7 maj, 09.30

Med seminariet vill vi visa på fördelarna med att förbättra kalvhälsan för en bättre kött- och mjölkproduktion. Skötsel vid mottagandet och under kalvperioden, i besättningar som köper in kalvar, har stor betydelse för produktion och lönsamhet. Det skapar ett gott hälsoläge på inköpta djur med små förluster.

Torsdag 7 maj, hos Daniel Olofsson, Flodavägen 86 i Bullmark

Föreläsare

Elöd Szántó, Djurhälsoveterinär vid Svenska Djurhälsovården

Program

09.30 Kaffe

10.00 Gårdsbesök hos Daniel Olofsson, Bullmark. Hur påverkas kalvhälsan av olika inköpsmodeller, insättningsrutiner och stallösningar? Hur agerar man vid hög sjuklighet och dödlighet, olika behandlingsstrategier? Samband mellan hälsa och utfodring?

12.00 Lunch

13.00-15.30 Forts. på ungdomsgården Bullmarks kapell. Tidpunkt för kalvning? Hur minskar vi riskerna för lunginflammation, och hur mycket påverkar ohälsa resultatet (tillväxten)? Kan vi anpassa byggnaderna och på så sätt förbättra kalvhälsan?

Avgift

500 kr inkl. lunch och kaffe, faktureras via Gröna Navet. Alla priser är exkl. moms.

Upplysningar och anmälan av specialkost

Anmäl dig senast den 10 april: Helene Skogqvist tel. 0923-121 86 eller 070-343 42 54, e-post: helene.skogqvist@hushallningssallskapet.se

grona navet