Seminariedag EKO

Plats Lövånger kyrkstad
Datum och tid 7 februari, 09.30

Inom ramen för projekten EKO-kompetensutveckling och Informationsinsatser EKO arrangeras EKO-dagarna 2018. Det här är den första aktiviteten av två. Träffarna är öppna för alla, oavsett om du är ekologisk producent i dag eller nyfiken på att starta ekologisk produktion.

09.30 Fika

10.00 Välkommen hälsar Kristina Nordlund, Ekologiska lantbrukarna
Presentation av föreningen ekologiska lantbrukarna, ekobonde.nu och marknadsläget för ekologiska produkter.

10.30 Mekanisk ogräsbekämpning & vallbrott-teknik
Christer Johansson, växtskyddscentralen, Jordbruksverket. Christer har mångårig erfarenhet av maskinrådgivning samt är medlem i maskinkalkylgruppen.

11.30 Lunch

12.15 Årsmöte Ekologiska lantbrukarna Västerbotten. Alla som önskar delta är välkomna!

13.00 Program 1: Intensivt bete i praktiken
Anna Carlsson, ordförande i Svenska vallföreningen och ekologisk mjölk- och fårproducent med 200 mjölkkor och 30 tackor. Anna berättar också om projektet Inno4gras.

Program 2: Trädgård: Skadegörares livscykel och spridningssätt
Ida Backström, Växtskyddscentralen, Jordbruksverket. Föreläsning via Skype där Ida tar upp vanliga skade- görare i grönsaksodling i norr, bla: kålmal, kålfluga, morotsfluga, morotsbladloppa och stinkfly

14.30 Fika och avslutning för de som önskar Möjlighet finns att stanna på diskussions- och frågestund med Anna Carlsson samt Hushållningssällskapets rådgivare Kristina Sigfridsson, växtodling lantbruk och Ann-Kristin Isaksson, trädgård.

16.30 Middag

Välkommen med din anmälan!

Kostnad: 140 kr inklusive lunch och fika. Ev middag tillkommer, 150 kr. Anmäl ev. specialkost samt om du önskar stanna på middagen. Sista anmälningsdag 30 januari.

Anmälan sker till Veronica Landström, veronica.landstrom@hushallningssallskapet.se eller telefon 0920-244 180.

Läs mer om del 2 av EKO-dagarna