Fältvandringar

Satsa på Majs, del 1: odling

Förutsättningarna att odla majs i norr blir allt bättre, men hur gör man för att lyckas med majsodling?

Strax innan majsskörden besöker vi Anna och Joakim på Storboda Gård. Majsensilage är en självklar del i deras mjölkkors foderstat och ekonomiskt sett en av deras bästa grödor. De delar med sig av deras erfarenheter att odla majs i Medelpad, vi kollar på grödorna och pratar odlingsstrategier.

Efter fältvandringen anordnar Maskinringen medlemsträff där vi diskuterar ekonomi i majsodling och grillar hamburgare.

Dagen riktar sig till jordbrukare som odlar eller vill börja odla majs i Norra Sverige.

Vi bjuder på Fika och grillar hamburgare tillsammans med Maskinringen efter fältvandringen.