Samlingsresa till Brunnby lantbrukardagar

Plats Brunnby, Västerås
Datum och tid 7 juli, Heldag

Inbjudan till medlemmar i Daga Hushållningssällskap

Tid: Torsdagen den 7 juli

Tid och plats för samling/avresa kommer efter att anmälningarna mottagits.
Tanken är att vi samåker i bilar men blir intresset stort kan en buss bli aktuell.

Inträdet till mässan sponsras av lantmännen maskin.
Daga Hushållningssällskap bjuder på viss förtäring.

Anmälan senast 30 juni till:
Andreas Andersson 073-978 58 85, andreas_blacksta@hotmail.com eller Per Lexell 070-656 10 00

Hjärtligt välkomna!
Styrelsen

I samarbete med Gnestabygdens LRF

Sponsrad av

Lantmannen-150mm

 

 

 

 

 
Mer information om utställningar och program www.brunnbylantbrukardag.se