Sälj dina livsmedelsprodukter

Datum och tid 31 december

Sälj dina livsmedelsprodukter i Revolt – Umeås nya återbruksgalleria!

Många konsumenter efterfrågar lokalproducerade och hållbara produkter. I Revolt samlas dessa under ett och samma tak. Vill du sälja dina livsmedelsprodukter där?

Möjligheterna är stora och flexibla – sälja själv på plats eller bli en del av tillitsbutiken. Eller kanske finns det tillräckligt många som är intresserade av en gemensam matmarknad? Läs mer i anmälan och välj vad du är intresserad av.

Revolt är en del av projektet Restart Umeå och ligger i MVG-gallerian. Att ställa ut på Revolt innebär ingen kostnad de första tre månaderna. (Vill du sedan fortsätta sälja kostar det några hundra per månad.)

Denna mötesplats kan även vara starten för nya samarbeten mellan hållbarhetsorienterade företag – kanske har du en restprodukt som någon annan kan använda eller vice versa?

Anmälan är ingen garanti för att få plats i gallerian – vi återkommer framöver.
Välkommen att höra av dig innan om du har några funderingar, se kontaktuppgifter nedan.

Intresseanmälan

Välkommen att göra din intresseanmälan här

Denna inbjudan är en del av Hushållningssällskapets projekt Mat från bonden.
Kontakta projektledare Carolin Vallgren om du har några frågor.
carolin.vallgren@hushallningssallskapet.se | 070 333 56 31