Så underhåller du dina diken

Plats Flakeberg, Grästorp
Datum och tid 9 november, 9-12

En fungerande avvattning i jordbruket är viktigt både med hänsyn till produktion och miljö. Låt inte ett bristande dikesunderhåll bli den begränsande faktorn för din odlingssäkerhet. Också med tanke på förväntade klimatförändringar är detta en prioriterad fråga.

9 november kl 9-12 hos Roland Ivehag, Djuperåsen, Flakeberg

Samma träff hålls även 8 november kl 9-12 hos Staffan Sundfeldt, Tveten, Frändefors

Vi startar med fika. Dagens frågeställningar:
– Vad gäller egentligen – är det bara att sätta igång att rensa?
– Ett dike med flera markägare – hur gör vi då?
– Vilken miljöhänsyn behöver jag ta vid rensning? – Gräva eller klippa?
– Visning av klippskopa

Medverkar gör:
– Entreprenör med klippskopa
– Rådgivare från Länsstyrelsen
– Rådgivare från Hushållningssällskapet Skaraborg

Anmälan senast tisdag 6 november

Enklast skickar du ett SMS till 070-916 76 79 med uppgift om ort (Frändefors eller Flakeberg), samt hur många ni kommer. Du kan också ringa 010-224 53 06.