Seminarium

Lär dig skapa en lyckad digital kurs

Vi bjuder på ett inspirerande webbinarium där vi delar våra insikter från projektet ”Ökad e-inkludering för kunskapsöverföring till landsbygdernas mikro- och småföretag”. Projektets fokus är på hur företagare på landsbygden, som verkar inom de gröna näringarna, tar till sig ny kunskap via digitala medel och vilka behov de har gällande kompetensutveckling. I webbinariet kommer vi att dela våra insikter kring  olika former av digitala kurser samt att ge svar på följande frågor:

• Vad efterfrågar företagarna i digitala kurser?
• Hur skapar man en lyckad digital kurs?

Webbinariet är kostnadsfritt.

Kontakt: Hanna Richter, 072-224 37 44, hanna.richter@hushallningssallskapet.se

 

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden