Så når du större marknader

Plats Luleå (Hushållningssällskapets lokaler, Köpmangatan 2)
Datum och tid 12 februari, 09.00-15.00
Arrangör Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten

Vi har kunskapen, nyfikenheten och passionen för att utveckla våra råvaror till högklassiga produkter – men alldeles för få känner till dem. Det ska vi ändra på.

Vill du inspirera och engagera kommande generationer att köpa och äta mer lokalproducerat? Det är lättare än du tror. Nu anordnar Hushållningssällskapets projekt Norrbottnisk Mat, i samarbete med Luleå Kommuns upphandlingskontor, en upphandlingsskola. Här kommer producenter att lära sig hur man går till väga för att delta i upphandlingsprocessen. Vi kommer också att träffa representanter för de större handels- och grossistföretagen för att få reda på hur man tar sig in i deras sortiment och vilka förväntningar de har på livsmedelsproducenter samt knyta viktiga kontakter för framtiden.

Pris: 200 kronor exklusive moms per person. Lunch ingår.

Anmälan till: Veronica Landström, Hushållningssällskapet Norrbotten Västerbotten, 0920-24 41 81/073-968 14 39 eller e-post veronica.landstrom@hushallningssallskapet.se senast fredag 8 februari.

Inbjudan som PDF – med detaljerat program.